İETT Psikoteknik Laboratuvarı Açıldı

5 sene önce 0

İETT Psikoteknik Laboratuvarı Açıldı
Türkiye’de kamu ve özel sektörde kendi bünyesi içinde ruh sağlığı hizmeti vererek bir ilke imza atan İETT, Psikoteknik Laboratuvarı ve Ruh Sağlığı Merkezi’ni hizmete aldı. Türkiye’de İlk kez 1953 yılında Dr. Erdoğan Noyan tarafından İETT bünyesinde kurulan psikoteknik laboratuvarı, kuruluşundan tam 48 yıl sonra Viyana’dan alınan test sistemi ile 2001 yılında yenilenmişti. Bugün açılışı yapılan psikoteknik laboratuvarının da yer aldığı Ruh Sağlığı Merkezi, daha önce verilen sağlık hizmetlerinin alanını da genişletti.

Merkezin açılışına, İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İETT Genel Müdür Yardımcıları Mümin Kahveci, Dr. Maşuk Mete ve Dr. Hasan Özçelik, İETT Genel Koordinatörü Alaeddin Şahin ile daire başkanları ve birim müdürleri katıldı.

Törende konuşan İETT Genel Müdürü, bugün çalışanlarımız için son derece önemli olan sağlık merkezimizin ve psikoteknik laboratuvarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. İETT çalışanları her gün birçok sorunla karşılaşmaktadır. Özellikle şoför personelimiz hem İstanbul trafiğiyle hem de yoğun yolcu akışı ile başetmek zorunda kalıyorlar. Bu merkezde stres ile başa çıkabilmeyi sağlayan eğitimler de verilecek olması beni ayrıca mutlu ediyor. Gün içinde yaşadığımız stresle başa çıkmayı birlikte aşacağız. Bu merkezlerimizi İstanbul’daki tüm şoförlere hizmet verecek düzeye getirmemiz gerekiyor. Bu merkezin hem İETT’ye hem de tüm toplu ulaşım camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz diye konuştu.

İETT Ruh Sağlığı Merkezi’nde kurum çalışanlarının ruh sağlığına yönelik ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, çeşitli konularda ölçme ve değerlendirme yapılıyor. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan personele talepleri doğrultusunda randevu usulüyle bireysel görüşmeler düzenleniyor. Ruh sağlığı merkezine başvuran kişiler arasında benzer ihtiyaçları olanlar belirlenip grup çalışmalarına yönlendiriliyor. Kurum personeline kurum içi iletişimi artırmak, empatiyi güçlendirmek, stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü, zaman yönetimi, temel psikolojik rahatsızlıklar gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir. Kurum personelinin yetenekleri doğrultusunda psikoteknik laboratuvarındaki testler ve bazı objektif testler aracılığıyla hangi alanda daha verimli çalışabilecekleri, çalıştıkları alanda hangi yönlerini geliştirilmesi gerektiği tespit edilip, gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. İETT bünyesinde verilen ruh sağlığı hizmetiyle, çalışanların iş doyumu, performansı, motivasyonu, kurum içi iletişimi ve kurum aidiyetinin artması amaçlanıyor.

Laboratuarda zeka, muhakeme, bellek, iki el koordinasyon, el ayak koordinasyonu, göz el koordinasyonu, dikkat ve dikkatin alt türleri; seçici dikkat, uyanıklık, vijilans, uzaysal dikkat, odaklanmış dikkat, bölünmüş dikkat, konsantrasyon, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, tepki hızı, stres toleransı, görsel algılama sürekliliği bilişsel tepki hızı, ince motor beceri, kaba motor beceri, el titremesi, mekanik teknik algılama, periferal görüş açısı, reaksiyon zamanı, ,duyu-motor koordinasyon, algı hız mesefa ayarı gibi bilişsel ve motor yetiler ölçülebilmekte ayrıca bu testlere ek olarak kağıt üzerinde ve bilgisayar ortamında kişilik testleri de uygulanmaktadır.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi