Dorco Tıraş Bıçağı

Acaristan

Acaristan neresi Acara nereye bağlı

3 sene önce 0
Acara Özerk bir Cumhuriyettir ve Gürcistan’a bağlıdır. Gürcistan’ın güneybatı kesiminde yer alan özerk cumhuriyet. Yönetim merkezi Batum’dur. Türkiye’nin hemen kuzeydoğusunda Artvin ve Ardahan illeri sınırında Ayrıntılar