Dorco Tıraş Bıçağı

14

14 Mart Tıp Bayramı Hakkında Bilgi Tarihçesi

3 sene önce 0
14 Mart 1827 yılında, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern Ayrıntılar