Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 94. Yıldönümü Olan Cumhuriyet Bayramını Kutluyoruz

1 sene önce 0

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

29 Ekim 1923 Pazartesi günü ilan edilen Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir.

Tarihçe
1914 yılında Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu yıkılarak toprakları İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi devletler tarafından işgal edilmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa’yı Meclis Başkanı seçerek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre de bulunan Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.

29 Ekim günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk olmuştur.

10. Cumhuriyet Bayram’ı töreninde Atatürk özetle şunları ifade etti:
Bugün Cumhuriyet’imizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

Fakat yaptıklarımızı asla yeterli görmeyiz. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar memleketlerin seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş rahatlık, araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Şunu da önemle belirtmeliyim ki, yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir niteliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaradılış zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek milli idealimizdir.

Türk milletine çok yaraşan bu ideal, onu bütün insanlığa gerçek rahatlığın sağlanması yolunda, kendine düşen uygar görevi yapmakta başarılı yapacaktır.

Mutluyum ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin, hakkımdaki güvenini sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün, aynı inanç ve kesinlikle söylüyorum ki, milli ideale, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün uygar dünya, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk Milleti! Sonsuza akıp giden her 10 senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, mutluluklarla huzur ve rahatlık içinde kutlamanızı gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!

10. Cumhuriyet Bayram’ı töreninde Atatürk’ün kendi sesinden tüm ifadeleri:

Sömürgeci ülkelerin elinden kurtarılan topraklar Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde ve önderliğinde büyük Türk Milletinin kanı, canı ve büyük emekleriyle kuruldu.

Yeni nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyetinin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı dikkatli olmaktır.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Necmettin Erbakan’ın Atatürk hakkındaki önemli görüşleri:

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi