Sömürgeci Dış Güçlerin Kürtler Üzerinden Çevirdiği Oyunlar

2 sene önce 0

Osmanlı devletini 600 yıldan fazla bir süre ayakta tutan etken Türk, Arap ve Kürt gibi Müslümanların birlikte yaşamasıydı. Osmanlı Devletinin büyük birlik yapısı Arapların bu birlikten ayrılmasıyla sona ermişti.

Sömürgeci güçler Afrika kıtasını, Filistin’i ve Amerika kıtasını işgal edip sömürdüğü gibi yıllarca Türk coğrafyasında da aynı planı uygulamaya koydu ancak bu planı Kürtleri kandıramadıkları için tam olarak uygulayamadı.

Kürtlerin I. Dünya Savaşı yıllarında taşkınlık yapan Ermenilere ve doğu sınırında Ruslara karşı gösterdiği başarılar ve Osmanlı hükümeti ile uyum içinde bulunmaları sömürgeci işgalci ülkelerin beklemediği gelişmelerdi.

Sömürgeciler, Türkleri zayıflatmak için mutlaka Kürtleri Türklerden dikkatli ve temkinli bir şekilde koparmanın şart olduğuna dikkat çekmişti.

Kürtler hem I.Dünya Savaşı yıllarında hem de Milli Mücadele döneminde sömürgeci ülkelerin her türlü tahrik ve teşviklerine rağmen ayrılıkçı siyasete yakın durmamışlardı.

Bu nedenle sömürgeciler, değişik yöntemlerle Milli Mücadele döneminde Kürtlerden intikam alıcı bir davranış içine girmişlerdi. Kürtleri suçlayıcı başka bir davranış içine daha girmişlerdi. Sömürgeciler Kürtleri, Ermenileri katletmekle itham etmişti. Bu iddiaları Anadolu’yu gezen çok sayıda misyonerin ifadelerine dayandırmışlardı. Amerikalıların da Ermenilere destekleri tamdı. Amerika, Trabzon ve Erzurum’u içine alan bir Ermenistan’ı himaye edecekti.

Bazı Kürt yazarlar da bu iddiaları kabul ederek, Kürtlerin bir araç olarak kullanıldığını, ancak bu katliamların organize edilmeleriyle hiçbir alakalarının olmadığını ifade etmişlerdi.

Sömürgeciler, Milli Mücadele sürecinde Türkleri azami derecede zayıflatma politikası takip ederek bir Türk-Kürt çatışması için de çaba göstermişlerdi. Fakat Kürtler bu oyunun bir parçası olmamışlardı.

Sömürgeci ülkeler Kürtleri kendi emelleri için kullanmak istedi ve bağımsız bir Kürdistan vaadinde bulundular.(Bugün sömürgecilerin kurduğu hiçbir ülke ekonomik olarak bağımsız olmadığı için sömürülüyor) İstanbul ve Güneydoğu Anadolu’da kurdukları cemiyetlerle Kürtleri örgütlemek istediler.

Türk-Kürt işbirliğiyle Milli Mücadele kazanılmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bununla beraber Musul kaybedilmiş, Kürtler kaybedilmemiştir.

Dünya Hafıza Şampiyonu Herkesi Uyarıyor: Birileri Planlar Yapıyor

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç