İETT Genel Müdürü Kimdir Eski Müdürlerin Listesi

11 ay önce 0
İETT Genel Müdürü Kimdir Eski Müdürlerin Listesi

1917-1938 HANSSENS (Tramvay Şirketi’nin Genel Müdürü)
1917-1938 GINDORF (Tünel Şirketi’nin Genel Müdürü)
1938-1939 Kadri MUSLUOĞLU
1940 Y. Müh. Nasım TAYFUR

1940-1946 Ord. Prof. Mustafa Hulki EREM : 1888 yılında Gelibolu’da doğdu. Gelibolu İdadii Mülkisinden mezun oldu. 1903 yılında Mühendis Mektebini bitirdi. Nafıa Nezaretince Fenni Elektrik Tahsili için gönderildiği Belçika’dan Liege Darülfününü Otomobil Şoförlüğü Mektebi diploması aldı. 1944 yılında İTÜ Makine Fakültesinde profesör oldu. 1946 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükseldi.

1946-1951 İbrahim Kemal BAYBURA : 1890 yılında Bayburt’ta doğdu. 1906’da Harp Okuluna girdi. Sırasıyla Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Kurmay Yarbay rütbelerine yükseldi.

1951 Y. Müh. Sürhay CEVANŞİR : 1904 yılında Kafkasya’da doğdu. 1939 yılında İETT Teknik Daire Reisliği’ne atandı. 1944 yılında İETT Umum Müdürlüğü Teknik Muavinliğine getirildi.

1951-1959 Prof. Dr. Kâmuran GÖRGÜN : 1911 yılında İstanbul’da doğdu. 1937’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendis Mektebi Elektro Mekanik Şubesini bitirdi. İTÜ’de Buhar Makineleri ve Türbinleri Kürsüsünde 1948’de doçent, 1950’de profesör oldu. 1951’de Elektrik ve Motor İşletme Mütehassısı olarak göreve başladığı İETT’ye, Genel Müdür oldu. Bu görevi 1959’a kadar başarıyla sürdüren Prof. Görgün, Silahtarağa Elektrik Tesisleri’nin kurulmasında gösterdiği başarılar, şiddetli kar ve tipi fırtınasının sürdüğü günlerde (1956) şehir halkının karanlıkta kalmamasını sağladığı ve Şişli-Levent yolu inşaatında gösterdiği üstün gayretleriyle takdirnameler kazanarak İETT tarihine geçti.

1959-1960 Y. Mimar Sedat ERKOĞLU : 1908 İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Mimarlık Şubesini bitirdikten sonra Aydın Vilayetine Belediye Mimarı olarak atandı. Ardından İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, İstanbul İmar Müdürlüğü ve İstanbul Belediyesi Reis Muavinliği görevlerinde bulundu. 1959 yılında İETT Umum Müdürü oldu. Yüksek Mimar Sedat Erkoğlu’nun İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdür Muavinliğinde başarılı çalışmalarından dolayı takdirnamesi bulunmaktadır. Görev yaptığı dönemde, bayan biletçileri göreve başlatan Erkoğlu, İETT tarihinde estetik anlamda önemli iz bıraktı.

1960-1966 Orhan İLTER : 1912 yılında Elazığ’da doğdu. 1933 yılında Harp Okulu ve Harp Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay, Albay, Kıdemli Albay ve Tuğgeneral oldu.

1966-1977 Mehmet Saffet GÜRTAV : 1913 yılında Şam’da doğdu. 1939 yılında Siyasal Bilgiler Okulu İdari Şubesinden mezun oldu. 1954 yılında İETT Umum Müdürlüğü’nde İdari Muavinliğe getirildi.

1977-1978 Y. Elk. Müh. Gültekin TÜRKOĞLU : 1933 yılında Uşak’ta doğdu. 1958’de İTÜ Elektrik Fakültesini bitirdi. 1962 yılında Breau of Reclamature-Denver Colorado’da 8 aylık eğitim dönemi geçirdi.

1978-1980 Suat KUMBASAR : 1932 yılında Erzurum’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu. 1959’da İTÜ Elektrik Fakültesinde Elektronik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde asistan oldu.

1980-1984 Ahmet Suat ARIK : 1921 yılında Niğde’de doğdu. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1960 yılında İETT Umum Müdürlüğü’nde İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Muavini oldu. 1964-1977 yılları arasında Beyoğlu Gaz İşletmesi Genel Müdürü olarak ek görev yaptı. Görev süresince pek çok defalar takdirname ile ödüllendirilen ve İETT Dergisi’nde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunan Arık, 1984 yılında emekli oldu.

1984-1988 Faruk Bozkurt DOĞAN : 1942 yılında Malatya’da doğdu. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında İETT’ye Elektrik Daire Başkanı olarak atandı. Elektrik Daire Başkanı iken enerji nakil hatlarının deplasman işinde gösterdiği üstün başarılardan dolayı takdirname kazanan Doğan, 1988’de emekli oldu.

1988-1990 Bilgin SOYER : 1940 yılında Artvin’de doğdu. 1967’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1984 yılında İETT’de Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

1990-1992 Prof. Dr. Vural AKARÇAY : 1938 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu.

1992-1994 Samim ÖZTEK : 1934 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden yüksek mühendis olarak mezun oldu.

1994-1997 Dr. Muammer KANTARCI : 1952’de Amasya’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975’te yüksek lisans, 1977’de doktorasını tamamladı.

1997-1999 Raif YETİM : 1950 yılında Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

1999-2001 Nevzat PAKDİL : 1950 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve AİTİA İşletme Fakültesini bitirdi. 1999’da İETT Genel Müdürlüğüne atandı. İki yıllık görev süresinin ardından emekli oldu.

2001-2004 Rıdvan ASLAN : 1959 yılında Elazığ’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü ve Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesini bitirdi. 2000 yılında İETT’ye Yapı Bakım ve Onarım Daire Başkanı olarak atandı.

2004-2005 Dr. Muammer KANTARCI : Dr. Muammer Kantarcı, 1997 yılında ayrıldığı Genel Müdürlük görevine 2004 yılında tekrar atanarak İETT tarihine geçti. 2005 yılının sonunda sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

2005-2009 Mehmet ÖZTÜRK : 1946 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1994’te İETT Genel Müdürlüğüne Muhasebe ve Finansman Daire Başkanı olarak atandı. 2004 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olan Öztürk, 17 Kasım 2005 ile 23 Temmuz 2009 tarihleri arasında Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2009-2014 Dr. Hayri BARAÇLI : 1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Baraçlı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri bulunan Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. Mayıs 2014’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atandı.

2014-2016 Mümin KAHVECİ : 1963 yılında Trabzon’da doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngiltere ve Amerika’daki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi, 1992-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi, 1993-96 yılları arasında Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Metrosunda eğitim müdürü ve başmüdür olarak görev yaptı. 2000-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş.’de teknik genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından bir yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında, “Toplu Taşımada Ücret Toplama Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi ve Entegrasyon Projesi”‘nin yürütülmesinde görev aldı. Temmuz 2009’da İETT’ye genel müdür yardımcısı olarak atandı. 2014-2016 yılları arasında vekaleten İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

2016-2017 Arif EMECEN : 1964 yılında Çankırı’da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1995-2000 yılları arasında Ankara’da Ankaray Raylı Sistem İşletmesinde İşletme Müdürlüğü ve Başmüdürlük yaptı. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Metro, Hafif Raylı Sistem ve Tramvay İşletmelerinin işletme ve bakım işlerini yürüten İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

2017- Dr. Ahmet Bağış vekaleten İETT genel müdürlüğüne atandı.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi