24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Kısa Yazılar

11 ay önce 0
24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Kısa Yazılar

Atatürk’ün başöğretmen sıfatını 24 Kasım 1928 yılında alması nedeniyle Türkiye’de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

24 Kasım Öğretmenlik mesleğiyle uğraşan eğitimcileri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Atatürk, Samsun İstiklal Ticaret Mektebi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmada:
“Dünyada her şey için, medeniyet için hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikada ki safhalarının tekâmülünü idrâk etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır…” sözlerini kullanırken başka bir konuşmasında: “En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur…” demiştir.

Diğer bazı görüşleri:
Devletin ve milletin bütünlüğünü gerçekleştirecek olan eğitim sisteminin bütünlüğüdür. Sistem teorisinin temel ilkesi amaç birliğidir. İki parça halinde yaşayan milletler zayıftır.

Atatürk, tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedeflemiştir. Bu hedefe varmada, milli eğitimle, milletimizi en kısa, en doğru, yoldan ulaşacak bir eğitim kadrosunun oluşması amaçlanmıştır. Atatürk’ün temellerini, yolunu belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak için Cumhuriyetin gelişmesinin simgesi olarak gördüğü gençlere emanet etmiştir

Eğitim alanında, temel ilke eğitimi birleştirme ve bütünleştirme ilkesidir. Bu nedenle bir yandan Müslüman halkın eğitim kurumlarındaki ikilik ortadan kaldırmak için diğer yandan da Müslüman yada olmayan halkın ilk eğitiminin devletin yetki alanı içine alınarak, ulusal bir eğitim kavramı oluşmuştur.

İyi Bir Öğretmende Bulunması Gereken İletişim Özellikleri Nitelikler Yeterlilikler

Türkiye’deki Eğitim Sistemi OECD Sıralamasında Yine Sonlarda

Uluslararası Sınavlarda Başarının Sırrı Singapur Matematiği’nde Saklı

Türkiye’den Öğrenciler Eğitim İçin Rusya’yı Tercih Ediyor

Türkiye’de Amerika’nın Kapattırdığı Köy Enstitüsü Ne İşe Yarıyordu

Montessori Eğitim Modeli Türkiye İçin Neden Gereklidir

Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Öğretmen Yetiştirme Nasıl Olmalı

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi