Büyük İsrail Projesi Kapsamında Papa Yine Soykırım Dedi

2 sene önce 0
Büyük İsrail Projesi Kapsamında Papa Yine Soykırım Dedi

Ermeni devleti kurma fikrini ortaya ilk kez atan Ermeni kilisesidir. Bu nedenle Papa, soykırım yalanını her zaman gerçekmiş gibi anlatmayı sürdürmektedir.

Üç günlük Ermenistan ziyareti başlayan Papa Franciscus ülkede yaptığı konuşmada 1915 olaylarına ilişkin Soykırım kelimesini yineledi.

Basına açıklama yapan papa şu yalanları vurguladı “Geçtiğimız yıl Vatikan’da, Ermeni milletini vurmuş ve sayısız kurbanlar verdiği Büyük Felaket(Mets Yeghern) 100. yılına adanmış bir tören düzenlendi. Bu felaket, bu soykırım maalesef geçtiğimiz yüzyılın insanlık dışı felaketler listesinin başında”

Anadolu’da Ermenilerin Türklere karşı giriştiği soykırım sonucu 200 adet toplu mezar bulunmuştur. Dünyanın medya kuruluşları, bu toplu mezarların açılışına çağırıldı ve onlara gösterildi. Fakat medeni olduklarını iddia eden, medeniyetle hiçbir ilişkisi olmayan bu insanların gözleri kör, kulakları sağır oldukları için bu 200 mezardan çıkan Türk insanların varlıklarını bile görmemezlikten geldiler.

Türk olduğu, Müslüman olduğu islami usullere göre gömülmelerinden belli. Soykırım yapılan insanlar üzerinde ne varsa o haliyle bir çukur açılır ve o çukurun içine atılır. Bu insanların üzerine de şimdi olduğu gibi lahit kapakları çekilmez, tahtalara bırakılmaz plastik ya da hasır serilmez doğrudan doğruya toprak atılır ve bu insanların ceplerinde ne varsa onlarla birlikte mezara gömülmüş olur. Erkek bir Müslüman’ın cebinde tespih olur. Bunlar kıymetli taşlardan yapılıyor, nemden topraktan çürümüyor. Bir Hristiyan’ın cebinde tespih olmaz, Hristiyan’ın cebinde ay yıldızlı tabaka, Maşallah, Hameyli, Muska, Pazulbent olmaz bunlar nemden, sudan ve topraktan kolay kolay çürümez. Bu toplu mezarlar açıldığında bu mezarlarda yatan insanların ceplerinden bu tür objeler çıktı.

Bir Hristiyan’ın boynunda haç olur ama Maşallah olmaz, muska olmaz. Bu 200 mezarın Türklere ait olduğunun ispatıdır. Ermeni Araştırma Komitesi buna cevap bile veremedi.

Diaspora 30 bin yayın yapmış. 30 bin yayın ile Türkiye’ye karşı propaganda sürdürüyor. 1965 yılı Ermeni soykırım iddialarının 50. yıldönümünden sonra yani 71-84 arasında 34 Türk diplomatı olmak üzere 60 Türk öldürülüyor. Bu bir propaganda terörizmiydi ama Türkiye bunlara da doğru düzgün cevap vermiyor. Ermenilerle Türklerin tarihte ciddi anlamda düşmanlığı olmamış.

Bu emperyalizmin Türkiye’ye dayattığı bir sonuç. Ermenilere soykırım yapılmadığını I.Dünya savaşında Amerikalı General Harword ifade ediyor. General James Harword Anadolu’yu gezdikten sonra ABD başkanına verdiği raporda “Tarihte böyle bir şey olmamıştır” yazıyor.

Avram Galanti 1934′te General Harword ile görüştüğünde böyle bir soykırımın yaşanmadığını ifade ediyor. Özetle “Yeryüzünde Türk milleti olmamış olsaydı, benim milletim, yani Yahudiler dahi Rumlar ve Ermenilerden yeryüzünden söz edilemezdi. Biz varlığımızı bu millete borçluyuz” diye ifade ediyor.

Türkler tarihte hiçbir millete ne soykırım ne de köklü bir düşmanlık yapmamıştır.

Son yıllarda sömürgeci güçler Ermeni hadisesini kaşıyorlar.

Avrupa’nın gözünde bir İsrail projesi var bu İsrail projesinin 3 versiyonu var. İsraililer, Kudüs merkezli 50 eyaletli bir Orta Doğu düşünüyor. Bu eyaletlerinin birisi Ermenistan, bir diğerinin adı Kürdistan.

Anadolu’da 7 tane eyalet kuracaklar onların adları; Kilikya, yani Çukurovalılar Kilikyalı, İyonya Batı Anadolu İyonyalı, Marmara İstanbul ve bölgesi Marmara, Trakya, Rum Pontus Devleti kala kala Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Konya’nın da bir kısmını içeren bir Anadolu devleti planlanıyor. Yani, Kudüs merkezli Orta Doğu projesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 7 ayrı eyalete bölme planı.

Orta Doğuda 50 tane eyaletten oluşan bir devlet olacak. Amerika İstanbul merkezli böyle Amerika’ya benzeyen 50 tane yıldızı olan bir devlet düşünüyor. Almanya Berlin merkezli böyle bir 50 tane devlet düşünüyor.

Kürt-Türk çatışmasının, Alevi-Sünni çatışmasının, Ermeni-Türk çatışmasının sebebi bu.

Amerikalı hakim Samuel A. Weems’in İngilizce bir kitabı var. Hristiyan Ermeni Devletinin Sırları adlı kitabında Hristiyan Ermeni devletinin amaçları nelerdir? Ne yapmak istiyorlar? herşeyi anlatıyor.

Ortadoğu’daki kritik maddeler, Hazar havzası ve Büyük Türkistan coğrafyasına yönelik uluslararası güçler, hedeflerine ulaşmak için Amerika, Avrupa Birliği, İsrail, Rusya ve hatta İran merkezli projeler üretmişlerdir.

AB’nin Atlas Okyanusu’ndan Ural Dağlarına kadar Büyük Avrupa Projesine göre Merkezi Avrupa’nın doğu kapısı Balkanlar, Kafkaslardır. Bölgedeki Ukrayna ve Türkiye’yi de parçalara bölerek(Yugoslavya örneği) eyaletler veya din, mezhep ve yerel kültür merkezli küçük siyasi kuruluşlar halinde bünyesine alma projesini hayata geçirme sürecini yaşamaktadır.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ise dünyanın merkezi alanına yani Türk-İslam ülkelerinin tamamına yönelik siyasal ve ekonomi temeline dayalı sömürgeleştirme projesidir.

Rusya federasyonu Sovyetler Birliği’nin hâkim olduğu topraklar yani Merkezi Asya Kafkaslar ve Balkanlara Türkiye’yi de dâhil ederek Avrasya Projesinin gerçekleştirmeyi planlamakta ve iki kutuplu savaş tezini savunmaktadır.

İsrail, dünyadaki Siyonistlerin de gücü ile Kudüs merkezli bir Ortadoğu hakimiyeti yani BİP yönünde ABD ve AB’nin de desteğini almaktadır.

İran’ın bile kendi İslam anlayışı temelinde Büyük İslam Birliği Projesi mevcuttur. Ortadoğu, Kafkaslar ve Asya’ya yönelik bu projelerin hemen hepsinde de Türkiye hedef konumundadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin tarihi ve kültürel mirasçısı olarak Merkezi Devletler Birliği Projesi ile sorunu temelden çözebilir.

Sadabat Paktı çerçevesinde Türkiye, İran, Azerbaycan ve Suriye’nin Selçuklu projesini hayata geçirmesi için tarihi, kültürel ve dini manada ortak payda mevcuttur. Büyük Selçuklu Devleti’nin hakim olduğu 10 milyon km²lik topraklar üzerinde 20 siyasi teşekkülün ortak paydası Selçuklu coğrafyasının bugünkü temsilcileri kültür, tarih ve din merkezli birlikteliğe dayanan Selçuklu projesinin hayata geçirilmesiyle Ortadoğu, Kafkasya, Anadolu ve Türkistan’a yönelik projelerin tehdit ve tehlikesini önlemiş olacaktır.

Selçuklu projesinin sonucunda oluşturulacak olan Merkezi Ülkeler Birliği’nin uluslararası güç merkezleriyle ortak çıkarları doğrultusunda yapacakları çok yönlü işbirliği Türk-İslam âleminin bugün ve geleceği için gerekli olduğunun Irak, Afganistan, Lübnan ve Filistin’e yönelik sıcak savaşlar en açık işareti.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç