Bir Yazıyı Basit Bir Şekilde Nasıl Şifrelerim

11 ay önce 0
Bir Yazıyı Basit Bir Şekilde Nasıl Şifrelerim

Kripto yani şifreleme temel olarak matematiksel bir fonksiyondur. Şifreleme için kullanılan Fonksiyon, boş küme olmayan iki kümenin arasında anlamlı bir ilişki kurmaktır. Bu ilişkisel anlamın ne olduğunu en iyi anlatan kriptolojidir.

Sanat, müzik, bilim ve iki kişinin kendi aralarında anlaşmaları için önemli olan kriptolar, bilginin gizliliği ya da açıklanmaması gereken bir durumun gizlenmesi için kullanılan şifrelerdir.

Şifreleme için kullanılan f fonksiyonunun tersine (f ˉ¹) deşifre denir. Şifre (f) açık veya gizli olabilir.

Klasik türlerden biri olan SEZAR şifrelemesi ile belirli sayıda ilerideki ya da gerideki harfe karşılık gelen bir fonksiyon tanımlanarak şifreleme gerçekleştirilir.

A→C, B→Ç, C→D, Ç→E, D→F, E→G …

Görüldüğü gibi yukarıda A harfinden itibaren iki harf kaydırma yapılmış ve böylece her harf yeni bir harfe karşılık gelmiştir. Mesela bu şifreleme ile aşağıdaki cümleler sağdaki gibi şifrelenebilir.

ALİ TOPU TUT → CNK ÜPSV ÜVÜ
AYŞE İP ATLA → CAUG KS CÜNC

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi