Noterler Neden Emlak Devir İşlemlerini Yapamıyor

2 sene önce 0

Kanunda bir zorunluluk olmamasına rağmen Gayrimenkullerle ilgili tüm işlemler tapu dairelerinde yapılıyor.

Uzmanlar devir işlemlerinin noterlerde yapılmasının hem faydalı olacağını hem de tapu dairelerinin iş yükünü azaltacağını belirtiyor. Böylece noterler hem hukuki güvenlik ve sözleşme dengesini sağlayacak hem de tüm işlemleri baştan sona organize ederek, tapu iptal veya tescil, alacak veya borç vb ihtilaflarını başlamadan önleyecek.

Gayrimenkul devir işlemleri yurtdışında, özellikle AB ülkelerinde büyük ölçüde noterler aracılığıyla yürütülmekte.

Hukuki danışmanlık yapan Noterler işe dahil olduğunda taşınmazın gerçek hak sahibini sistematik bir şekilde araştıracak. Satış sürecine de katılacaktır. Sözleşmeler, tarafsız, bağımsız, hukuk eğitimi almış, sorumlulukla donatılmış noterin katılmasıyla işlemin hukuki güvenliği sağlanmış olacak. Kimlik doğrulama işlemi daha sağlıklı yapılacak, sahtecilik en az seviyeye indirilecektir. Vasi tarafından yapılacak işlemlerde vesayet ve denetim makamlarından izin alınması bilinçli olarak sağlanacak.

Gayrimenkul işlemleri de tapu dairelerine gidilmeden yapılırsa, devirler otomobillerde olduğu gibi hız kazanacak ve tapu idaresindeki yığılmanın önü alınacak.

Günümüzde tapu daireleri gayrimenkulün devriyle de ilgilendiği için sicil işlemleri de aksayabiliyor ve bu alanda sorunlar da çıkıyor. Bu yüzden de bugün devletin rücu davası açmadığı tapu müdürü neredeyse yok. Çünkü kayıtta sorun çıkmış, devlet tazminat ödemiş, bu tazminatı da ilgili tapu müdüründen istiyor

Yurt dışında Noter ilgili gayrimenkulün sicil kayıtlarını online olarak tapudan istiyor ve alıyor. Noter eğer şüpheli bir durum görürse uzman raporu istiyor. Bütün bu işlemlerden sonra noterde imzalanan sözleşme ve diğer bilgiler yine online ortamda tapu müdürlüğüne aktarılarak kayıt altına alınıyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi