Nişasta Bazlı Şeker Üretim Faaliyetinde Bulunan Amerikalı Cargill Türkiye’de Tüm Şeker Üretimini İstiyormuş

10 ay önce 0

Amerikan merkezli çokuluslu Cargill şirketi 1865 yılında kuruldu ve Türkiye’nin de arasında bulunduğu 63 ülkede faaliyet gösteriyor.

PANKOBİRLİK tarafından kaleme alınan çalışma ile Cargill’in hazırladığı rapor eleştirildi.

PANKOBİRLİK tarafından hazırlanan raporda özetle şunlar ifade ediliyor;
Ülkemizde nişasta bazlı şeker üretim faaliyetinde bulunabilen beş şirkete ait yüksek früktozlu mısır şurubu üretim kapasitesi yaklaşık 250 bin ton/yıldır.

Bu sektörde ülkemizde faaliyet gösteren frmaların kota dağılımı ise aşağıdaki tablodan
izlenebilir:

Nişasta bazlı şeker Üreten Firmalar, Kotaları ve nişasta bazlı şeker Pazar Payları

A Kotası Kota Payı Yüzde
Cargill Tarım ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 116.181 (yüzde 43,81)
Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. 82.385 (yüzde 31,05)
PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. 37.649 (yüzde 14,23)
Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.077 (yüzde 6,43)
Sunar Mısır Ent. Tes. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.708 (yüzde 4,48)
TOPLAM 265 bin

Cargill’in raporunda Nişasta bazlı şeker üzerinden hiçbir analiz yapılmamaktadır; serbestleştirilmesi istenen şey mısır üretimidir.

Bilindiği gibi Nişasta bazlı şeker sadece mısırdan değil patates, buğday, kasava gibi birçok bitkide bulunan doğal nişastanın doğal olmayan süreçlerle (kimyasal süreçlerle) yapay şekere dönüştürülmesi suretiyle elde edilmektedir. Yani yapay şeker sadece mısırdan kimyasal süreçlerle elde edilen bir ürün değildir.

Üstelik Nişasta bazlı şeker üretimi için ülkemizde üretilen mısırın sadece yüzde 17’si kullanılmaktadır. Kalan mısır yağ ve yem sanayii başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

Mısır önemli bir üründür ancak Cargill’in önerisi Türk tarımının neredeyse tamamını mısır üretimine inşa edilmiş durumdadır. Her yıl üst üste aynı toprağa mısır ekilmesi ürün verimliliği açısından doğru bir uygulama değildir. Bu, toprak açısından zararlıdır; verim düşüşü yanında toprakta ciddi hastalıklara neden olacaktır. Cargill’in önerdiği şekilde bir mısır üretimi ülkemiz topraklarını çok kısa bir sürede çöle çevirecektir. Bazı bölgeler için mısır su tüketimini optimum seviyede tutabilmek ve toprak kalitesini artırmak açısından tercih edilmemesi gereken bir üründür. Mısır yerine ayçiçeği ve/veya buğdayın daha çok tercih edilmesi gereken bölgelerimiz çoğunluktadır.

Cargill şu anda ülkemizdeki mısır üretiminin sadece yüzde 17’sini kullanmaktadır. Talep ettikleri kota seviyesine ulaşabilmek için Cargill’in ülkemizde üretilen mısırın yüzde 17’sini değil de yüzde 27,2’sini almaları yeterli olacaktır. Ama yine de Cargill’in modelinin temelinde mısır arzının artışı yer almaktadır. Neden?

Çünkü mevcut mısır üretim miktarıyla piyasadaki mısırın yüzde 17’si yerine yüzde 27’sine talip olmaları durumunda piyasada mısır fiyatı yükselecek ve Cargill’in kârı düşecektir. Oysa serbestleşme ile devletin taban fiyat dâhil her türlü düzenlemelerden vazgeçerek çiftçiyi yalnız bırakması, kendilerinin ise piyasadaki ciddi büyüklüklerinden dolayı güçlerini kullanarak mısırı daha ucuza alması; Türk tarımını ve çiftçisinin yanlış politikalara sevk edilerek ifasın eşiğine sürüklenmesi ve sonuçta da Türkiye’yi Cargill tarafından yönlendirilen ucuz bir mısır deposu durumuna getirilmesidir. Bütün senaryo bunun üzerine kuruludur.

Şekerin stratejik bir ürün olduğunu, yerli pancar şeker üretiminin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini, bu sayede hem tarım hem de hayvancılığımızın güçleneceğini ve ülkemizin tarımsal üretimde kendisine yeterli hale geleceğini, şeker fabrikalarının bizlere dedelerimizden miras kaldığını, bizlere düşen görevin ise bu mirasın üzerine daha fazla değer ekleyip çocuklarımıza miras bırakmak olduğunu hatırlatmak isteriz…

BAZI ÜLKELERDE PERAKENDE ŞEKER SATIŞ FİYATLARI Ocak 2018
ÜLKELER TL/KG
Zimbabve 14,2868
Fransa 7,3344
Finlandiya 6,9906
Japonya 6,9142
Norveç 6,6468
Avusturya 6,0738
Almanya 6,0738
İsveç 5,9592
Belçika 5,6536
Portekiz 5,1188
Danimarka 4,966
İngiltere 4,6222
İsviçre 4,5458
ABD 4,4694
İspanya 4,2784
Hollanda 4,1256
Türkiye 4,011
Kanada 3,9728
Bulgaristan 3,9728
Polonya 3,5526
Macaristan 3,438
Singapur 3,2088
Mısır 2,3684
G.Afrika 2,2538
Çin 2,0246
Brezilya 1,8336
Arjantin 1,6808

Kaynak: pankobirlik.com.tr/pankobirlikraporu.pdf

Kanserojen GDO’lu Ürünleri Tüketmek Haramdır GDO’lu Mısır Şurubu Kısır Yapıyor

Glikoz Şurubu Zehiri Nedir Çocuklara Dikkat

Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Hazır Gıda ve Şekerlere Eklenen Zararlı

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi