Tunus Nerede Hangi Kıtadadır Ülkede Başkenti Hangi Dili Konuşur

11 ay önce 0
Tunus Nerede Hangi Kıtadadır Ülkede Başkenti Hangi Dili Konuşur

Tunus nerede, hangi kıtadadır? Hangi dili konuşur?

Milattan önce Tunus’ta Kuzey Afrika’nın yerel halkı olan Berber kabileler yaşamaktaydı. İslamiyet döneminde de önemli gelişmeler kaydeden Tunus farklı Arap ve Berber hükümdarlarca yönetilmiştir. Tunus 1881’de Fransızlar’ın himayesine geçti. Fransa yoğun bir kolonileşme faaliyetine girdi. 1945’e gelindiğinde ülkede 144 bin Fransız yaşıyordu.

Afrika Kıtasında yer alan Tunus 1956’da Habib Burgiba liderliğinde Fransa’dan bağımsızlığını kazandı. Burgiba bu mücadelenin önemli bir kısmını sürgünden yönetti. Bağımsızlığın kazanılmasında Burgiba’nın sürdürdüğü yoğun uluslar arası temaslar da etkili olmuştur.

Tunus bir anayasal cumhuriyettir. Başkan, başbakan ve devlet başkanı olarak görev yapar. Bu sistemde Başkan’ın yetkileri çok fazladır. Bu nedenle seçilmiş politikacıların ülke siyasetinde etkisi çok kısıtlıdır.

Fransız hukuk sistemi ve kanunları önemli ölçüde Tunus’ta da kullanılmaktadır.

Tunus toplumu Arap, Berber ve az sayıda Türk (Osmanlı) kökenlilerden oluşmaktadır.

1956’ya kadar ülkede yaşayan 250 bin civarında Avrupalının hemen hepsi bağımsızlığın ardından Tunus’tan ayrılmışlardır. Bunda Fransız sömürge politikalarının Tunuslular üzerinde yarattığı etkinin rolü büyüktür. Bağımsızlıktan sonra Avrupa’dan gelen nüfus ülkede istenmemiştir. Nüfusunun yüzde 99’u Müslümandır. Tunus’taki Müslümanlar Sünni mezhebine mensuptur.

Tunus’un resmi dili Arapça’dır. Sömürge dili Fransızca ülke nüfusunun 3’te ikisinin anadilidir. Fransızca medyadan eğitime, sanattan kültüre sosyal hayatın birçok alanında Arapça kadar yaygındır.

Tunus, göç, işgal ve ticaretin kesiştiği tarihi yolların üzerinde bulunan bir noktada yer almaktadır.

Afrika’daki en rekabetçi ekonomi olarak tanımlanan Tunus ekonomisi bu anlamda dünyada 40. sıradadır. Ülkenin en büyük ticaret partneri Avrupa Birliği’dir . İhracatın ve ithalatın yüzde 75’i AB ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Tarım sektörü de Tunus’taki önemli iş kollarından birisidir. Ülke zeytincilikte dünyadaki ilk 10 ülkeden birisidir. Ülke ekonomisi için bir diğer önemli sektör de turizmdir. Özellikle Akdeniz kıyıları Batılı ülkelerden ve Arap coğrafyasından turistleri çekmektedir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi