Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Yeni Başkanı Güney Kıbrsılı Rum Stella Kyriakides Oldu

11 ay önce 0
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Yeni Başkanı Güney Kıbrsılı Rum Stella Kyriakides Oldu

Litvanyalı Emanuelis Zingeris ile Güney Kıbrıslı Rum Stella Kyriakides’in aday olduğu AKPM başkanı 3. tur sonucunda bellli oldu. Adaylar ilk iki turda mutlak çoğunluğu sağlayamadıkları için üçüncü tura geçildi ve 88’e karşı 132 ile en çok oyu alan Güney Kıbrıslı Kyriakides 3 ay süreliğine başkan seçildi.

Üç ay için başkan seçilen Kyriakides, AKPM tarihinin otuzuncu, ilk Kıbrıslı Rum ve üçüncü kadın başkanı oldu.

Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesi ile aynı yılın Ağustos ayında Türkiye ve Yunanistan Avrupa Konseyi’ne kurucu üye sıfatıyla katılmışlardır.

Avrupa Konseyi bugünkü 47 üyeli şeklini almıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’de şu anda 324 asil, 324 yedek üye vardır.

Her üye kendi ülkesindeki parlamentosundan, aldığı oy oranını yansıtacak şekilde seçilmektedir. Her üye devlete ayrılan parlamenter sayısı, o ülkenin nüfusuyla orantılıdır. Türkiye’den de 18 asil, 18 yedek üye Milletvekilinden oluşan heyet AKPM çalışmalarına katılmaktadır.

Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı ve 20 Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan ve Başkan Yardımcıları 1 yıllığına seçilirler ve seçimleri Genel Kurul Toplantısı esnasında yapılır.

Daimi Komisyon Meclis Başkanı, Başkan Yardımcıları, Komisyon Başkanları ve Meclis tarafından görevlendirilen diğer üyelerden oluşur.

Her Komisyonun seçimle işbaşına gelen bir Başkan ve üç Başkan Yardımcısı vardır:
Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üye Sayısı: 87 Asil(4’ü Türk) – 87 Yedek(4’ü Türk)
AİHM Yargıçlarının Seçimi Komisyonu Üye Sayısı: 20 Asil- 20 Yedek Üye (Üyeler Siyasi Gruplarca belirlenmektedir.)
Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Üye Sayısı: 81 Asil(4’ü Türk) – 81 Yedek(4’ü Türk)
Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Üye Sayısı: 81 Asil(4’ü Türk) – 81 Yedek(4’ü Türk)
Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Üye Sayısı: 81 Asil(4’ü Türk) – 81 Yedek(4’ü Türk)
Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Üye Sayısı: 81 Asil(4’ü Türk) – 81 Yedek(4’ü Türk)
İçtüzük, Muafiyetler ve Kurumsal İşler Komisyonu Üye Sayısı: 37 Asil(2’si Türk)
Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Üye Sayısı: 81 Asil(4’ü Türk) – 81 Yedek(4’ü Türk)
Denetim Komisyonu Üye Sayısı: 89 – Denetim Komisyonu’nun üyeleri Siyasi Gruplarca belirlenmektedir. Türkiye’nin 2 üyesi vardır)

AKPM içinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 üyeye sahip olmak ve en az 3 değişik milliyeti temsil etmek gerekmektedir. AKPM içerisinde Siyasi grupların ağırlığı zaman içinde artmıştır, örneğin Genel Kurul Toplantıları esnasındaki müzakerelerde Meclis Başkanı, hangi üyeye öncelik verilmesi konusunda Siyasi Grup Başkanlarının fikrini almaktadır. Genel Kurul Toplantıları esnasında raporlar üzerine konuşma yapacak parlamenterler siyasi grupların ağırlıklarına göre sıralanmaktadırlar.(üye sayısı fazla olan grupların konuşmacı sayısı daha fazla olmaktadır). Ayrıca, her rapor için her siyasi gruptan bir temsilci o siyasi grubun adına söz almaktadır.
Şu anda AKPM’de 5 Siyasi Grup bulunmaktadır.

Avrupa Halk Partisi Grubu – EPP/CD (186 üye)
Sosyalist Grup – SOC (182 üye)
Avrupa Muhafazakarları Grubu – EC (80 üye)
Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) (75 üye)
Avrupa Birleşik Sol Grubu – UEL (27 üye)
Hiçbir gruba dahil olmayanların sayısı 31 kişi

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi