Türkiye’de Sürekli Sallayıp Felaket Senaryoları Yazan Astrologlara Kim Dur Diyecek

1 ay önce 0
Türkiye'de Sürekli Sallayıp Felaket Senaryoları Yazan Astrologlara Kim Dur Diyecek
Türkiye’de Sürekli Sallayıp Felaket Senaryoları Yazan Astrologlara Kim Dur Diyecek

Hiçbir denetime tabi olmayan her türlü atışı serbest olan kendini astrolog olarak adlandıran kişiler, çok sayıda medya kuruluşuna çıkıp her yıl sürekli bir takım yorumlar yapıyor.

Astrologlar, medyada ve kendi mecralarında sıklıkla bilimsel alana ait olduğunu belirttikleri konularda söylem üretmektedir. Astrologların basın yayında kendilerine buldukları yerin büyüklüğü ve Türkiye’de gelişen astroloji eğitimi sektörü talebin yoğun olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Astrologlar, ezberledikleri kalıpları kişilerin özellikleriymiş gibi çıkıp yorumlamaktadır. Bazı astrolog, yaşam koçu vs. sıfatlarla televizyonlara çıkıp yorum yaptığını zanneden kişiler herhangi bir ünlüyü yorumlarken doğum tarihine göre o kişiyi anlattığını iddia etmekte ve pek çok kişide bunları doğru zannedip ciddiye almaktadır.

Bu astrologlardan bazıları, yanlış doğum tarihine sahip olan kişiler için bile, o doğum tarihini doğru kabul ederek ezber kalıplarla kesin konuşmaktan çekinmemektedir.

Astrologların hem medyada hem de kendi mecralarında dile getirdikleri, sosyal medyanın sağladığı imkânlar nedeniyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardıkları sağlık, ekonomi ve toplumsal yaşama ilişkin yanıltıcı ve yönlendirici söylemler toplum için bir tehdit oluşturmaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük bir çoğunluğu bilim ve sözde bilimi birbirinden ayırmada güçlük çekiyor, bu yüzünden astrolojiyi de bir bilim olarak algılıyor. İnsanların Astrolojiyi bir bilim, astrologları da bilim insanları olarak algılayıp söylenenleri ciddiye alma riski doğmaktadır.

Türkiye’de astroloji hayli popüler olmasına rağmen bilimsel açıdan yeterince ele alınmadığı için kaynak bulmak zor. Yabancı dilde 2009 yılında Lawrence E. Jerome tarafından yazılan ve Türkçeye çevrilen, Astroloji Çürütüldü adlı bir adet popüler bilim kitabı bulunmaktadır.

Ne yazık ki astrolojinin bilimsel topluluk tarafından bir bilim dalı sayılmadığı gerçeği halkın önemli bir çoğunluğu tarafından net olarak bilinmediği gibi astrolojinin akademide yer almadığı gerçeği de bilinmemektedir. İnsanların bilime ve bilim insanlarına duyduğu güven nedeniyle astrolojinin bir bilim olarak algılanma düzeyini artırma potansiyeline sahip her etken, astrolojinin oluşturduğu tehditlerin de derecesini artırır.

Astrologlara en büyük tepki sosyal medyada yapılan paylaşımlarla veriliyor. Burçlarla ilgili yapılan bir paylaşımda “yengeç burcu aldatılmaktan ve ihanete uğramaktan hoşlanmaz” olarak yazıldı, buna tepki olarak “Sanki diğer burçlar aldatılınca halay çekiyor” cevabı en çok paylaşılan mesajlardan biri durumuna geldi.

Bazı astrologlar sosyal medyada bir doktor gibi tıbbın her alanından reçeteler vermekte. İnsan sağlığı hakkında yorum yapan bilgiler sunan Tıp doktoru Canan Karatay gibi doktorlara bile ekran sertifikası ve akreditasyon zorunluluğu gibi uygulamalar getirilmeye çalışılırken, astrolog, yaşam koçu vb. diye adlandıranlara karşı bir yaptırım ya da denetim uygulanmıyor. Üstelik hem kanunen hem de dinen sakıncalı olmasına rağmen.

Astrologlar günümüzde genelde insanların belirsizliğe karşı toleranslarının düşük olduğu ya da belirsiz olmasından heyecan duydukları, hakkında daha çok şey öğrenmek istedikleri aşk, sağlık, iş hayatı veya siyaset gibi alanlarda çeşitli söylemler üretmektedirler. Astroloji bir problem çözme işlevine sahip değildir. Aksine talep gören bir hizmet olarak, takipçilerine birtakım psikolojik rahatlama ya da eğlence sunmakla tanımlanabilecek bir işleve sahiptir.

Her şeyden önce, bir ücret karşılığında sunulan astrolojik danışmanlık hizmetleri tüketicilerin zararına haksız ticari uygulamalar kapsamında değerlendirilebilir.

Eğer astrolojik danışmanlık bir hizmetse, bu hizmeti satın alan kişi de tüketici konumundadır. Sanatını ücret karşılığında icra eden astrologların çeşitli platformlarda pazarlama iletişimi amacıyla hizmetlerini tanıtmaları reklam kapsamına girer. Bu reklamlarda dile getirilen iddiaların geçerliliği astrolojinin sözde bilimsel durumu gereği ispatlanamadığı ya da ispatlanamayacağı için aldatıcı reklam kapsamında değerlendirilebilir.

Reklam verenlerin ispatla yükümlü olduklarını düzenleyen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. Maddesi konuyu araştırmak isteyen diğer araştırmacılar için kılavuz niteliği taşıyabilir.

Astrolojinin yaygınlaşması eğitimsiz bir toplumun ortaya çıkışı için zemin hazırlar; zira sözde bilimlere olan inançla eğitim düzeyi arasında bir ilişki mevcuttur. Avrupa Komisyonu için hazırlanan bir raporda eğitim düzeyi düştükçe astrolojinin bir bilim olarak algılanma oranının arttığı tespit edilmiştir.

Medyada her yıl sonuna doğru Türk düşmanı ve Müslüman düşmanı olduğu bilinen Nostradamus’un uydurduğu kehanetlerden de bahsedilir.

Bilim insanları, bütün sağlık ve aşk iksirlerinin aslında 8. sınıf kimya ve fizik ders kitaplarından alındığını, kehanetlerin ise tamamen psikolojiye dayandığını deney yoluyla ispatlamaya çalışıyor.

Astroloji Yalan Oldu Bilimsel Açıklama

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi