Avrupa Birliği Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Artışı

1 sene önce 0
Avrupa Birliği Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Artışı

Bütünleşme projesini farklılıklarda birliktelik sloganıyla sosyo-kültürel ve siyasi anlamda ileri taşımayı hedefleyen AB, bugün ırkçılık ve yabancı düşmanlığının artışı gibi ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Entegrasyon sürecinin aleyhine işleyen bu süreç, hem Birliğin sosyal, ekonomik, hukuksal ve siyasi dinamiklerinden etkilenmekte hem de söz konusu dinamiklerin gelişimini etkilemektedir.

Nitekim AB’nin özellikle son genişleme dalgalarında yaşadığı refah kaybı ve göç akını kaygısı, yeniden yapılanan küresel ekonominin yol açtığı ulusal işgücü kaybının körüklediği nefret ortamı ve 11 Eylül sonrası artan İslamofobi, Avrupa’yı sarsan bu sürecin çarpıcı çıktılarındandır.

Bu süreç Avrupa’da bugün çoğunlukla güncel sosyo-ekonomik sorunların arkasına sığınılarak meşrulaştırılmaya ya da belirli ölçüde normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak sosyal ve siyasi farkındalıktan uzak kalındığı ölçüde AB’nin geleceği açısından da nefrete dayalı bir hastalığın habercisi olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, ne yalnızca günümüz Avrupasının bir sorunudur ne de sadece yakın geleceğe yönelik bir tehdit unsurudur. Zira ırkçılık geçmişte kölelik sisteminin ve sömürgeciliğin meşrulaştırma aracı olarak kullanılmış ve arî ırk oluşturma gibi çarpık bir ideolojinin teorik olarak temellendirilmesi sonucunda ise faşizm ile beraber Avrupa’ya felaket getirmiştir.

Avrupa toplumlarına geçmişten günümüze yerleşen ve dışlamacı unsurlar içeren basmakalıp inanışları, sadece ırkçı teorilerin dışlanması aracılığıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Temel hak ve özgürlükleri düstur edinen 21. yüzyıl Avrupasında ırkçı ve yabancı düşmanı tavır ve davranışların hala ve giderek artan düzeyde yer bulması, bunun en önemli göstergesidir. Bu çarpıklığın temelinde ırkçı unsurların kültürel ve sosyal farklılıklara dayanarak yeniden şekil bulması yatmaktadır.

Irkçılık; yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, kültürel dışlamacılık, köktendincilik, ekonomik kızgınlık ve göç karşıtlığı gibi diğer olguları barındıran kompleks bir sosyal fenomene dönüşmüştür.

Avrupa bugün ırk unsurunun ötesine geçen yeni biçimiyle, önyargıların körüklediği gelecek korkusu ve sosyal güvensizlik ile paralel düzlemde seyreden sosyal dışlamacı bir kültür yaşamaktadır. Bu durumu daha vahim kılan ise 1990’lı yıllardan itibaren bütünleşme sürecini ekonomiden siyasete hızlandırma hedefini kovalayan AB içinde, ‘biz’ ve ‘onlar’ arasındaki ayrımın artmasıdır.

Geçmişten günümüze kendini öteki üzerinden tanımlayan Avrupa’nın dışarıya karşı ördüğü duvarların içeride de yükselmeye başlaması, doğasında çok-kültürlülüğü taşıyan siyasi ve sosyal entegrasyon sürecinin ciddi ve endişe verici bir şekilde istikrarsızlığı anlamına gelmektedir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi