Yeni Sağlık Bakanı Doktor Olmayanların Hastane Yönetimine Atanmasını Kaldırdı

11 ay önce 0
Yeni Sağlık Bakanı Doktor Olmayanların Hastane Yönetimine Atanmasını Kaldırdı

Sağlık konusunda son yıllarda geri giden Türkiye’de doktor olmayan kişiler 6 yıl boyunca hastane yönetimlerine atanabiliyordu. 2011 yılında yapılan düzenlemeye Tabipler Birliği karşı çıkmasına rağmen uygulamaya konulmuş ve sağlık sektöründe sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı.

Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni düzenlemeyle, 6 yıldır uygulanan sistemi kökten değiştirdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırıldı, bu kurumlar 2011 yılından önce olduğu gibi yeniden genel müdürlüğe dönüştürüldü.

Kadroları iptal edilen kurumların üst düzey yöneticileri ile il ve ilçe sağlık müdürlerinin de görev süreleri sona erdi. Yeni yapılanma kapsamında sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürleri tarafından verilecek, İldeki sağlık hizmetlerinden il sağlık müdürleri sorumlu olacak. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri bu amaçla yeniden yapılandırılacak. İl ve ilçe müdürlüğü, başkan veya başkan yardımcılığı, başhekim gibi görevlere sözleşmeli personel atanacak.

Oluşturulan Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve illerde genel sekreterliklere sözleşmeli personel atandı. Devlet hastaneleri genel sekreterliklere bağlandı, birinci basamak sağlık hizmeti Halk Sağlığı Kurumu’na bırakıldı. 112 Acil Ambulans hizmeti de il sağlık müdürlüklerine devredildi.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç