Bitcoin Finans ve Teknoloji Alanlarında Büyük Tartışmalara Yol Açıyor

11 ay önce 0

Merkezi bir yapıya ihtiyaç duymadan eşler arası işleyen elektronik bir işlem ağı olan Bitcoin kullanımının giderek artması dikkat çekiyor.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de takas platformları, yeni oluşturulan Sanal Paralar ve Sanal Para Birimi kullanımı oldukça düşük seyretmektedir.

Türkiye’de Sanal Para Birimi alım satımına olanak veren takas platformları birkaç tane ile sınırlıdır. Uluslararası anlamda Bitcoin ve blok zincir teknolojisine 2013 itibaren yapılan yatırımlar günümüz itibarıyla 1,4 milyar dolar civarındadır geçmiştir ve her geçen gün yeni projeler üretilmeye devam etmektedir. Sanal Para Birimi konusu finansal piyasalarda henüz yeterince ilgi çekmemiş ve araştırma projeleri münferit çabalarla sınırlı kalmıştır. Dünyada Sanal Para Birimi konusunda yürütülen araştırma ve yapılan yatırım seviyesini Türkiye’de görmek mümkün değildir.

Sanal Para Birimi kullanımı gün geçtikçe artmakta ve özellikle Bitcoin gibi bilinen Sanal Para Birimi çeşitlerinin piyasa payı hatrı sayılır rakamlara ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen ülkemizde Sanal Para Birimi kullanımı oldukça düşük seviyelerdedir. Kullanımın düşük olmasıyla beraber Sanal Para Birimi alanında yapılan araştırmalar ve yatırımlar da zayıf kalmaktadır. Konuyla yakından ilgilenen ülkelerle karşılaştırıldığında TL, Sanal Para Birimi işlem hacimleri içinde diğer para birimlerinin alım satımına kıyasla düşük seyretmektedir.

Sanal Para Birimi alanının ülkemizde gelişme gösterememesinde başat etkenin ne olduğunu tespit etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü Sanal Paralarin tüketiciler, kamu otoriteleri ve inovasyon şirketleri açısından yarattığı etkiler birbiriyle etkileşim halindedir. Sonuç itibarıyla Türkiye’deki Sanal Paralar alanı hiçbir yönden gelişme gösteremeyen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanal Para Birimi kullanımı ve farkındalığı açısından önder ülkelere bakıldığında bu ülkelerin yakın gelecekte nakitsiz topluma ulaşma hedefleri dikkati çekmektedir. Ülkemizde ise Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin işlettiği kartlı sistemler ve kullanıcılara hizmet eden ATM’lerin giderek daha modern yöntemlerle çalışması sayesinde Türkiye’yi nakitsiz toplum olma yolunda geleceğe taşıma amaçları olsa da bu konuda yapılmış ve yürütülen somut bir proje bulunmamaktadır. Türkiye’de her ne kadar güçlü kart sistemleriyle nakit kullanımı yıllar içinde düşük seviyelere çekilmiş olsa da bu gelişmeler Sanal Paralarin yaygın olarak kullanılmasına temel hazırlamak için yeterli olmamıştır.

Dijital zincir gelecekte birçok farklı alanda değişik uygulamalarla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Örneğin oy verme işleminin dijital bir hale getirilmesi kaçınılmaz bir durum. Dijital zincir ile bütün oylar zincire eklenebilecek, kimin kime oy verdiği bilinemese de herkes kendi oyunu kontrol edebilecek ve partilere verilen oylar anlık ve güvenli bir şekilde bilinebilecektir. Özel hayatın gizliliği, sağlık verilerinin tutulması gibi konularda dijital zincirin geliştirilerek kullanılacağı söylenebilir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi