Enerji Tasarrufu Haftası İle İlgili Yazı

11 ay önce 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında, Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de enerjiye talep her yıl artış göstermektedir. Türkiye enerjide yüzde 72 oranında, dışa bağımlıdır. Artan enerji talebi üzerine var olan kaynakların dışında, alternatif enerji kaynaklarına yönelim kadar, mevcut kaynakların etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi de son derece önem taşımaktadır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, elektrikli ev aletlerini kullanırken, kısacası günlük yaşantının her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak mümkündür.

Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır.

Yenilenebilir enerji, pratik olarak sınırsız varsayılan, sürekli ve tekrar tekrar kullanılabilen enerjidir. Yenilenebilir enerji, kısa sürede yerine konulan enerjidir.

Tükenebilir enerji (Fosil kaynaklı) ise, kullanılan ve fakat kısa zaman aralığında yeniden oluşmayan enerji olarak tanımlanır. Yer yağı için 40 yıl, yer gazı için 62 yıl, kömür için 240 yıl ömür biçilmektedir.

Türkiye’nin tükettiği temel birincil enerji kaynakları, yer gazı, kömür, yer yağı ve hidrolik enerjidir ve yüzde 87’si fosil yakıtlardan, yüzde 13’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır.

Birincil enerji kaynaklarında talep yıllık yüzde 5’lik artış hızı göstermektedir. Toplam enerji tüketimimizin yüzde 60’ını oluşturan yer yağı ve yer gazında görünür rezervlerimiz yoktur. Türkiye’de yerli kömür kaynakları yeterli düzeydedir ancak kömür kalitesi düşüktür. Çoğunlukla linyit kömürü.

Halen enerjide dışa bağımlılık oranımız yüzde 72’ler seviyesinde olup, üretim planlamasının gerektirdiği yatırımlar için tedbir alınmaz ise bunun yüzde 80’lere yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir.

Elektrik üretiminde, yer gazı (yüzde 40-50), hidrolik (yüzde 25) ve kömür (yüzde 25) temel enerji kaynaklarıdır.
Ülkemizde, elektrik enerjisine olan talep yıllık ortalama yüzde 7 artış hızı göstermektedir.
Hidrolik enerji potansiyelin yüzde 25-35 kullanılmaktadır. Yani hidrolik enerjimizin en az üçte ikisi kullanılmamaktadır.

Toplam enerji tüketiminde, ulaşım sektörü sayesinde yer yağı yüzde 33 düzeyindedir.

Enerji, genel olarak bina sektöründe, sanayide, ulaşımda ve güç üretim sektöründe kullanılmaktadır.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi