Müteahhitler Vatandaşları İskan Konusunda Aldatıyor Çok Sayıda Şikayet ve Mağduriyet Var

1 sene önce 0

İstanbul’un önemli bir kısmında yeni yapılar iskansız durumda. Dönüşüm adı altında çok sayıda yeni beton yapı inşaa edilmesine rağmen, vatandaşlar mağdur durumda bırakılıyor ve bunlara yasal çözüm üretilemiyor.

Daha önce oturduğu evde hiç bu sorunlarla uğraşmayan ev sahipleri dönüşüm sonrası ev iskanını almayan müteahhitler nedeniyle sıkıntılarla uğraşmak zorunda.

İskan almak müteahhitin görevi olmasına rağmen bu konuda yasal bir yönetmelik bulunmadığı için müteahhitler evi teslim ettikten sonra ev sahipleriyle ilgilenmiyor ev yeni projelere başlıyor.

Taşınmazlar yapılırken ya da bir takım izinler eksik çıktığı için proje bitirildiğinde ortaya çıkan aykırılıklar nedeniyle taşınmazlarda iskan sorunu ortaya çıkıyor.

Müteahhitler kabul gören onaylı projeye aykırılıklar veya projede gösterilen bir takım unsurları eklemeden işlerini eksik bırakmaktadır.

Proje sona erdiğinde iskan aşamasına gelindiğinde de belediyeden iskan alınması aşamasında ilgili belediye başkanlıkları yapı tatil tutanakları düzenleyerek eksiklikleri veya fazlalıkları yapı sahiplerine veya müteahhitlere bildirmektedir.

İskan belgesi olmayan konutlarda elektrik ve su hizmeti belediye tarafından sağlanmadığı için şantiye elektriği ve suyu için tüm daire sahipleri ortak sayaç kullanmak zorunda kalıyor ve tutar ödenmediğinde bu hizmetleri kesiliyor. Çok ciddi bir biçimde bu tür mağduriyetler yaşanıyor. Ayrıca ortak sayaç kullanırken daire sahipleri ödemede sorun çıkardığı gibi belirli bir kotanın aşımı halinde iki katı fatura ücreti ödemeye neden oluyor.

Kısacası müteahhitin sorumsuzluğu yüzünden sıkıntıyı vatandaş çekiyor. Bu sorunu çözmek için öncelikle belediyeye başvurarak neden iskan alınmadığı öğrenilmeli. Çıkan sonuca göre ortaya çıkan masraflar diğer malikler arasında bölünerek ödenmeli başka bir sorun var ise ona göre hareket edilmeli.

İskan konusunda; iki yol izlenebilir. İskan alınması için gerekli tüm ödemeleri yapabilir ve imara aykırılıkları giderebilirsiniz. Böylece belediyeye başvurarak taşınmazın iskanının verilmesini talep edersiniz. Belediye müteahhitin imzasını ister ve ona ihtar çekersiniz. Kabul etmezse bu durum Belediyece tespit edilir ve iskan ruhsatı verilir. Bu gerçekleşmezse imzayı gerekçe göstererek idare mahkemesinde dava açarak olumlu karar aldırabilir ve yaptığınız tüm masrafları müteahhitden alabilirsiniz.

İkinci olarak müteahhit aleyhine nama ifaya izin talepli dava açabilirsiniz, tarafınıza izin verilmesini istersiniz. Bu doğrultuda tüm işlemleri yaparsınız, masraflar müteahhite ait olmak üzere karar verileceği için yaptığınız masrafları da müteahhitten talep edebilirsiniz ama devamında yine iskan ruhsatının verilmesi konusunda Belediyenin müteahhit imzasını isteme ve bu konuda ısrar etmesi nedeniyle aynı şekilde idari dava konusu gündeme gelecektir.

Yapı kullanma izni almayan müteahhit için arsa sahipleri Sulh Hukuk Mahkemelerinde müteahhit aleyhine dava açılabiliyor.

Gayrimenkul alırken sonrasında bu tür sıkıntılar yaşamamak için mutlaka iskan belgesini sorun veya binada elektrik ve su sayaçlarının ayrılmış olup olmadığını kontrol edin.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi