Amerikalı Eski Hakim Samuel A. Weems Sözde Ermeni Soykırım Yalanını Kitabında Kanıtlarıyla Çökertmiş

11 ay önce 0

İskoç kökenli bir Amerikalı olan Samuel A. Weems, Amerika’da Arkansas bölgesi yargıç ve hakimliği yaptı. Arkansas Anayasası’nı yeniden yazan yüz delegeden biri olarak Şehir Konseyi’nde yer aldı. Baptist Kilisesi üyesi emekli bir savcı olarak pek çok dergi ve gazetede makaleleri yayımlandı.

Samuel A. Weems; Türkiye, İngiltere ve ABD arşivlerinde yıllarca süren araştırmalarının sonucunda, Ermenistan: Bir Hıristiyan 1 Terörist Devletin Sırları (Secrets of A Christian 1 Terrorist State: Armenia) isimli kitabı yazarak; Ermeni iddialarının ne kadar asılsız olduğunu görmüş.

Weems’in ataları, 1686 yılında Amerika’ya geldi. Kökeni Azeri, Gürcü, Türk veya Ermeni değil. Bu nedenle yazdıkları tarafsız bir hukukçu gözüyle kaleme alınmış.

Weems yaptığı araştırmalardan sonra Ermenistan’ın kuruluşundan itibaren terörist bir devlet olduğunu, Ermeni Kilisesi’ni de terörizme destek verdiğini belirterek eleştiriyor ve soykırım iddialarını da yalanlıyor.

Emekli yargıç Weems, yazdığı bu kitap yüzünden Amerika’da yaşayan Ermeniler’den ölüm tehdidine varan tepkiler aldığını belirtmişti. Ermeni lobisinin hedefi haline gelen Weems, yüzlerce tehdit mesajı almış, birkaç kez de fiziki saldırıya uğramıştır. Bu tehditlere pabuç bırakmayan Weems, Ermeni yalanlarına karşı mücadelesini 2003 yılındaki ölümüne dek sürdürmüştür.

Emekli yargıç Weems bu kitabı yazmak için Washington D.C., Roma, Paris, Londra, Moskova ve İstanbul’da araştırmalar yaptı. Ermenistan’da da araştırmalar yapmak istedi ama Ermenistan arşivleri açık değildi.

Weems, kitaba yazdığı önsözde şunları aktarıyor “İstanbul’daki arşivler açıktı ve üstelik uzunca bir süredir açıktı. Buna karşılık, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki ve Boston’daki Ermeni Devrimci Federasyonu’nun arşivlerinin araştırmacılara kapalı olmasında ironik bir taraf var. Gizledikleri bir şey mi var? Ayrıca, ABD’de Ermeni Devrimci Federasyonunun ne işi var?”

Weems kitabında Ermenilerin özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da yaptığı katliamları kanıtlarıyla birlikte ortaya koymuş ve Batılı tarihçilerin bu konudaki sessizliğini eleştirmiş.

Ermenilerin Hıristiyanlığı kendi kirli emellerine ulaşmak için bir kılıf olarak kullandığını belirten emekli yargıç Weems, Hıristiyan dünyasına Ermeni yalanlarına artık kanmaması gerektiği çağrısında bulunuyor.

Weems’e göre 1915’te yaşanan, Ermeniler’in iddia ettiği gibi bir soykırım değil, karşılıklı katliamdır.

Weems, Ermenistan’ın bir diktatörlüğün ürünü olduğunu, ilk Hıristiyan devlet olma iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını, Ermeni gerillaların kana susamışlığının tarihsel bir olgu olduğunu, Ermeni liderlerin Ermeni terörünü desteklemek için dünya çapında bir politik organizasyona gittiklerini, Ermeni ajanların Amerika’da kamuoyu oluşturmak için büyük kampanyalar düzenlediğini belirtirken iddiaları arasında en ilginci, İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok Ermeni’nin Hitler’in yanında yer aldığını belirtmesi.

Weems’e göre, savunmasız Türk köylerine karşı düzenlediği saldırılarla büyük ün kazanan General Dro Kanayan, Hitler’e katılan ilk Ermeni komutan’dır. Kanayan’ın kurduğu 812. Ermeni Alayı, kısa sürede 20 bin kişiyi bulup, Kırım, Kuzey Kafkasya ve Hollanda’da Nazilerle omuz omuza savaştı.

Amerikalı hakim Samuel A. Weems’in bir kitabının ingilizcesi:
www.history.az/pdf.php?item_id=20100105092318567&ext=pdf
kitabxana.net/files/books/file/1413518573.pdf

Kitabın Türkçesi burada satılıyor:
www.kitapyurdu.com/kitap/ermenistan–terorist-hiristiyan-ulkenin-sirlari/108529.html

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi