Türkiye’de Biyodizel Gerekliliği Biyodizel Hakkında Bilgi

3 sene önce 0

Türkiye çeşitli enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından ihraç etmek zorunda kalıyor. Kendi içinde enerji için üretim gerçekleştiremediği ve farklı alternatifler bulamadığı için örneğin Rusya gibi ülkelerin canı sıkıldığı zaman dışa bağımlı olan Türkiye’ye yaptırım yaptığına şahit oluyoruz. Türkiye farklı ülkelerle anlaşmalar yaparak bu yaptırımlara karşı durmaya çalışsada yarın o ülkelerle bir anlaşmazlık yaşadığında yine aynı sorunlarla boğuşacaktır. Üstelik ithalatı yapılan enerji kaynaklarının uluslararası pazardaki fiyat dalgalanmaları ulusal ekonomiye büyük bir yük getirmektedir.

Türkiye’nin tüm bu sorunlardan kurtulabilmesi için yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapması gerekiyor ve bu artık zorunluluk haline geldi.

Alternatif yakıt kaynaklarından Bitkisel kaynaklı
yenilenebilir ürünler şunlar;
Etanol (Etil Alkol)
Metanol (Metil Alkol)
Biyodizel
Bio-hidrojen
Biyogaz

Türkiye’de öncelikle değerlendirilmesi gereken ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde bulunan biyodizelin yeniden, çiftçi yakıtı olarak üretilmesiyle Türkiye’de yeni iş sahaları açacak, işsizliği azaltarak, milli geliri artırabilecek bir altyapıya sahiptir.

Biyodizel yakıt; çevreyle dost, temiz yanan, yenilenebilir yakıttır.

Motor üzerinde değişiklik gerektirmeden motor ömrünü uzatan toksik madde içermeyen, taşınması ve depolanması kolay olan, doğada kısa sürede ayrışabilen bir yakıttır.

En önemli üstünlüğü, mevcut ve yenilenebilir ürün kullanımı, fiyatı ve politik konumudur. Bu kapsamda Almanya, İtalya ve Fransa en önde gelen ülkelerdir.

Almanya’da 300 bin hektar kanola tarımından, biyodizel üretimine bağlı olarak 5 bin kişiye istihdam sağlanmış ve bunun karşılığında yüzde 70 vergi indirimi uygulanmıştır.

Bu konuda doğru ve bilinçli politikalar uygulanırsa;
Türkiye yakın bir gelecekte yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağına sahip olacaktır.

Kırsal veya bölgesel kalkınmayı destekleyen, sosyal yapıyı ve tarımı ön plana çıkararak çiftçinin rekabet şansını arttıran stratejik bir kaynak olacaktır.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi