İtalya’da 2018 Yılında Vergi İstiham Emeklilik Konularında Yeni Kurallar Getirildi

12 ay önce 0

İtalya’da 2018 yılı bütçesi kapsamında, tarımdan emekli sandığına, ihalelerden ailelere, istihdamdan emekliliğe, eğitim, sağlık ve ulaşıma kadar vatandaşlar, meslek sahipleri ve firmalar için çok sayıda yenilik getirildi. İtalya Bütçesi ile getirilen 50 yeni önlemler içerisinde öne çıkanlar:

Gençlere Katkı: Doğrudan tarım ürünleri yetiştiricileri ve 2018 yılında çiftçi olarak sigortaya kayıt yaptıran 40 yaşını aşmamış profesyonel tarım girişimcileri için, ilk 3 yıl yüzde 100 oranında, 4. yılda üçte iki ve 5. yılda yüzde 50 oranında katkı payı indirimi öngörülmekte.

AB sınırlaması: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren AB olağan ihalelerin sınırı 5,5 milyon avro olarak güncellendi.

Süper Amortisman: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım mallarının satın alınmasında yararlanılabilecek amortisman oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmiştir. Ulaşım araçları ise, bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.

Hiper Amortisman: Endüstri 4,0 kapsamında satın alınan yatırım mallarının amortismanı için vergisel açıdan tanınan maliyetlerin oranı yüzde 150 olarak sürdürülecektir.

Ortaklık Payları: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, mali tablolarda kaydedilen kontrol gücünün değerini ticari marka ve diğer maddi olmayan duran varlıklar şeklinde yeniden değerlendirmek mümkün olabilecektir. Sadece, ülke sınırları içerisinde ikamet eden şirketler değil aynı zamanda ülkede yerleşik olmayan şirketler de bu imkandan faydalanabilecektir. İflas vesilesiyle satın alınan ortaklık payları için de bu imkandan yararlanmak mümkündür. Bu destek, yürürlüğe giren Bütçe Kanunu’ndan önceki vergi yılında satın alınan ortaklık payları için de geçerlidir.

Kota kredisi: 2018 yılından itibaren borsada işlem gören şirketler için, azami 500 bin Avroya kadar vergi kredisi imkanının sağlanması (borsada işlem gören şirket olabilmek için üstlenilen danışmanlık hizmetleri maliyetlerinin yüzde 50’sine eşit olarak tazminat olarak kullanmak üzere) öngörülmektedir.

Temettüler: Anonim şirket ve benzeri yapılarda nitelikli paya sahip olmaktan dolayı alınan temettüler, yüzde 26 Stopaj Vergisine tabidir. Bu kural 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren edinilen temettüler için uygulanacaktır.

Gençlerin İstihdamı: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 35 yaşın altındaki gençlere süresiz sözleşme yapmak suretiyle daha fazla koruma sağlayan özel sektör işverenleri için sosyal güvenlik katkı payı yüzde 50 oranına indirilmiştir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi