Irak Suriye İran İç Karışıklıklarını Sadece Atatürk’ün Akılcı Bögesel Politikaları Çözer

12 ay önce 0

Bölgesel sorunların çözümünde Atatürk’ün akılcı politikası en geçerli yol olarak görünmektedir.

Atatürk’ün bu politikalarının temelinde komşuları ile barış kuramayan devletlerde istikrar kurmanın mümkün olmayacağı yatıyordu.

Atatürk, komşularla iyi geçinmeyi hem Türkiye, hem bölge, hem de dünya barışı için önemli görüyordu. Sömürgecilerin temel politikalarından biri olan ülkeleri ve milletleri birbirine düşürmek ve onları sömürmek anlayışını, Atatürk çok iyi sezerek hayatını sömürgecilikle mücadeleye adamıştır.

Atatürk’ün bu barışçı ve insancıl politikası sadece komşu devletleri için değil bütün dünya devletleri için geçerliydi. Bütün insanlığı bir vücuda benzeterek bu vücudun bir yerindeki acıdan bütün vücudun ızdırap duyacağını belirtiyordu.

Atatürk, Türkiye’nin güvenliğini ve bölge güvenliğini sağlayan uluslararası antlaşmaların imzalanmasında öncü olmuş Sadabat Paktı ve Balkan Antantı’nın imzalanmasını sağlamıştır.

Türkiye’nin, yurtta barış dünyada barış ilkesine bağlılığını gösterdiği bir girişimi olan Sadabat Paktı, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran’da imzalanmıştır.

Atatürk’ten sonra, Türkiye ve bölge üzerinde emelleri olan sömürgeciler, aynı oyunlarını tekrar sahnelemeye başlayarak Ortadoğu bölgesini Dünya barışını tehdit eden temel merkez haline getirmiştir.

Atatürk Anadolu’daki bağımsızlık savaşını kazandıktan 10 yıl sonra Ortadoğu barışı ve Türk Dünyasına giden yolun emniyeti ve bölgesel barış için Sadabat Paktı’nı Türkiye’nin öncülüğünde kurmuştur. Bugün de sömürgeci ülkelere karşı bölgesel sorunların çözümü bölgesel güç birliklerinin kurulmasıyla çözülebileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Türkiye jeopolitik konumundan dolayı tarihinin hemen her döneminde olduğu gibi günümüzde de dünyadaki güç odaklarının çıkar çatışmalarının hedefi konumunda bulunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye batıdan Avrupa, Kuzeyden Rus, Doğudan Asya ve güneyden de Afrika ve Arap kültürü ile sınırlıdır. Bu yüzden Türkiye dünya kültürlerinin de kesiştiği bir bölgede kurulmuştur.

Atatürk’ün Sadabat Paktı çerçevesinde Türkiye, İran, Azerbaycan ve Suriye’nin Selçuklu projesini hayata geçirmesi için tarihi, kültürel ve dini manada ortak payda mevcuttur.

Büyük Selçuklu Devleti’nin hakim olduğu 10 milyon kilometrekarelik topraklar üzerinde 20 siyasi teşekkülün ortak paydası Selçuklu coğrafyasının bugünkü temsilcileri kültür, tarih ve din merkezli birlikteliğine dayanan Selçuklu projesinin hayata geçirilmesiyle Ortadoğu, Kafkasya, Anadolu ve Türkistan’a yönelik projelerin tehdit ve tehlikesini önlemiş olacaktır.

Selçuklu projesinin sonucunda oluşturulacak olan Merkezi Ülkeler Birliği’nin uluslararası güç merkezleriyle ortak çıkarları doğrultusunda yapacakları çok yönlü işbirliği Türk-İslam âleminin bugün ve geleceği için gerekli.

Merkezi ülkeler birliği; Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya ile ortada bir merkezi birlik olarak dünya dengelerini değiştirebilir.

Bölgesel Sorunların Çözümünde Atatürk’ün Akılcı Politikası En Geçerli Yol

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi