Kosova Üreticileri Gümrük ve Tüketim Vergilerinden Muaf Oldu

12 ay önce 0

Kosova’da yürürlüğe giren koruyucu önlem paketiyle, özel sektör içinde de özellikle üreticilerin ve Kosova’ya üretim yapmaya gelen tüm yatırımcıların desteklenmesi konusunda düzenleme yapıldı.

Üretim süreçlerinde kullanılan hammaddeler gümrük vergisinden muaf tutuluyor; üretim süreçlerinde kullanılan yarı mamuller de gümrük vergisinden muaf tutuluyor; üretim sektöründe, üretim alanlarında ve üretim hattında kullanılan tüm makineler; iletişim teknolojileri kapsamındaki araçlar gümrük vergisinden muaf tutuluyor; ayrıca üretim için kullanılan tüm enerji kaynakları, doğrudan kendisinin veya bir müteahhit üzerinden ithal edilip edilmediğine bakılmaksızın Mazot, Gaz, Dizel ve diğerler ürünler özel tüketim vergisinden muaf tutuluyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi